Exjobb hos Interaktiva Institutet


I slutet av 2005 och början av 2006 genomförde jag praktiskt examensarbete åt
Interaktiva Institutet, avd. Visions4Museums. Jag designade och programmerade en
datorapplikation i Director och brände den sen till DVD. Se även Interactive Salon,
Interaktiva Institutet och Visions4Museums.
Då datorapplikationen på DVD är för stor för att få plats på hemsidan, så visas istället skärmdumpar.

Inledningstext till applikationen om boende i Stockholm - dåtid, nutid och framtid.

Flygbild över Stockholm i inledningen.

Bildspel med byggnadsmodeller i inledningen.

Stockholmkartan. För närvarande kunde man välja mellan 4 olika stadsdelar/områden genom att klicka på valt område. Områdena blinkar långsamt.

När du valt en stadsdel får du välja mellan dåtid, nutid och framtid.

Exempel på bildspel från dåtid. Antingen lutar man sig tillbaka och ser bildspelet som en film. Eller så klickar man pause och bläddrar manuellt mellan bilderna.

Exempel på fotografi som vi tog till nutidsbildspelen.

Exempel på flygbild över en stadsdel, nutid.

Exempel på 3D-modeller, framtid.

Exempel på innovativa framtidsbilder (från andra städer, arkitekter eller på idéstadiet). Små hus på taket. En annan vision var att husbåtar/båthus blir allt vanligare.