Svt.se's Tv-guide

Vi i klassen var indelade i olika grupper och kom alla med konstruktiva förslag på hur Svt skulle kunna förbättra sin Tv-guide på Svt.se. Från början (då vi började kursen) bestod Tv-guiden endast av kanal 1, Tv 2, Svt 24 och Svt Europa. Deras nyare kanaler eller deras konkurrenters kanaler fanns inte. Detta ansåg vi dock vara en nödvändighet om de ville få besökare att använda Tv-guiden mer än 1 gång.

En annan del i vår prototyp innehöll möjligheten att kunna se trailers för kommande program. Det Svt.se nu har infört är att kunna se hela förra programmet av vissa program genom att klicka på filmkameran bredvid programmets namn.

Det finns fortfarande en hel del aspekter i våra prototyper som Svt.se inte infört (åtminstone i nuläget). T.ex. innehöll vår prototyp möjligheten att snabbt kunna se tv-tablån en vecka framåt, och även en vecka bakåt. Detta genom att det skulle stå "tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, MÅNDAG 9 MAJ, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag" i fallet ovan, istället för bara "måndag 9 maj" med en pil bakåt och en pil framåt. Detta för att man bara kan byta en dag i taget vilket tar tid.

En annan idé från vår sida var att kunna se flera tablåer samtidigt. I nuläget kan man bara se Kanal 1 och Tv 2 samtidigt. De övriga kan man bara se en i taget. Det optimala var att kunna se alla tablåer samtidigt, så man får bättre överblick. Tyvärr måste man scrolla för detta (förslagsvis lodrätt), men detta går fortfarande fortare än att kolla 1 kanals tablå i taget.

Dessutom föreslog vi ett namnbyte från "Tv-guide" till "Tv-tablå" som känns mer som en vanlig och lämplig benämning. Vi hade också annan layout och färgkodning - varannatt program i samma färg - så man lättare kunde urskilja programmen. Vi gjorde egentligen om hela Tv-guiden förutom menyraden upptill och den till vänster. Tyvärr har vår egen prototyp raderats innan vi hunnit spara den (databaserna och själva mallen som är tom utan databaserna), så därför har jag bara Svt.se's nuvarande Tv-guide att referera till.