I
I

 

IT, Medier & Design 140 p (210 hp)

Filosofie kandidatexamen med huvudämnet Medieteknik, Södertörns högskola (inkl. KTH).

KURS POÄNG
IT, medier och design 5 (7,5)
Grundläggande programmering (i C) (KTH) 5 (7,5)
Objektorienterad programmering med Java (KTH) 5 (7,5)
Representation, narration, interaktivitet 5 (7,5)
Datorkommunikation (KTH) 5 (7,5)
Design, innovation, kreativitet 5 (7,5)
Designprojekt 5 (7,5)
Att utveckla och leda affärsverksamhet 5 (7,5)
Att utveckla och leda organisationer och projekt 5 (7,5)
Databasteknik (KTH) 5 (7,5)
Översiktskurs i datorspelsprogrammering (SU) 5 (7,5)
Medieteknik, Grund- och fortsättningskursen

            - Visuell kommunikation

          - Publicering via Internet

          - Ljud och rörlig bild

          - Interaktiva medier

          - 3D-grafik och animering

          - Webbapplikationer

          - Multimedia på webben

          - Användarcentrerad webbdesign

40 (60)

5 (7,5)

5 (7,5)

5 (7,5)

5 (7,5)

5 (7,5)

5 (7,5)

5 (7,5)

5 (7,5)

Svenska och retorik 5 (7,5)
Medieteknik, Påbyggnadskursen

          - Specialkurs i medieteknik

          - Vetenskap, teori och metod

          - C-uppsats
               (Datorprogram i skolmiljö -
               en utvald grundskola som fallstudie)

20 (30)

5 (7,5)

5 (7,5)

10 (15)

 

Praktik (hos OAL Studio AB) 10 (15)
Praktiskt examensarbete (hos Interaktiva Institutet) 10 (15)
Totalt 140 p (210 hp)

 

 

 

Senaste (länkar)

Anställning
SEB IT, Rissne

Utbildning/ Certifikat
SEB UP Certifiering

Hemsida
Den här portfolion

Film och skådespeleri
Reklamfilm - Alecta